Impressum

Za obsah stránok zodpovedá:

Lowinski Consulting s.r.o.
Veslárska 7319/9 , 921 01 Piešťany
Slovenská republika
Tel.: +421 ( 0 ) 904 59 00 33
Všeobecné obchodné podmienky


Odvolanie:

Aj za predpokladu, že stránka je neustále kontrolovaná, Lowinski Consulting s.r.o. nemôže brať na seba ručenie za obsah externých web stránok, ktorých linky sa môžu nachádzať na našej web stránke. Obsah našej web stránky je pravidelne a dôkladne kontrolovaný a aktualizovaný, avšak nemôžeme garantovať a zaručiť, že údaje a informácie sú vždy kompletné, alebo správne.

Spoločnosť zastúpená:

Clemens Lowinski
IČO: 51071606
DIČ: 2120588206
IČ DPH : SK2120588206
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, Oddiel : Sro , Vložka číslo 44015/N

Autorské práva:

Celý obsah tejto web stránky je výlučným vlastníctvom spoločnosti Lowinski Consulting s.r.o.. Všetky práva sú vyhradené. Celkové, alebo čiastočné použitie tejto web stránky, či reprodukcia nie je povolená bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Lowinski Consulting s.r.o..