Novinky
“ ROADSHOW 2017 “

Vždy bližšie k zákazníkovi !

work

Ciele:

  • Prezentácia výhod inžinierskych služieb
  • Uskutočnenie pilotných projektov
  • Dosiahnutie dlhodobých zákazníckych vzťahov

AI MAGAZINE č.04/2017 September

Rozhovor s p.Clemensom Lowinskim na tému: “ Kvalifikácia inžinierskych lídrov na Slovensku ”