Kvalita

Záväzok najvyššej kvality poskytovaných služieb !


Naša misia

Chceme pomáhať našim zákazníkom prostredníctvom našeho know-how a odbornosti podporovať ich budúci úspech poskytovaním poradenských služieb počas životného cyklu ich výrobku.


Naše presvedčenie

Zasadzujeme sa za úctivú, zaväzujúcu spoluprácu a otvorenú komunikáciu so zákazníkmi a partnermi.
Zasadzujeme sa za odbornosť, detailnú orientáciu a merateľné výsledky.
Zasadzujeme sa za jedinečné a na mieru šité riešenia vedúce k úspechu našich zákazníkov.
Zasadzujeme sa za spoluprácu s našimi zákazníkmi, ktorá vedie k dosiahnutiu najlepších výsledkov a vytvoreniu dlhodobých vzťahov.

späťKto sme

Poskytujeme jedinečné poradenské služby šité na mieru Vašim potrebám !

Prinášame flexibilitu špecializovanej poradenskej spoločnosti pre špecifické požiadavky nášho zákazníka !

Ponúkame jedinečné služby na slovenskom trhu
Sme flexibilná a malá poradenská spoločnosť
Sme profesionáli z oblasti vývoja výrobku v automobilovom priemysle

work
späť
work

Model spolupráce

Po predstavení našich poradenských služieb nasleduje spoločne s našimi zákazníkmi fáza objavovania oblasti možnej budúcej spolupráce. Nastavenie a uskutočnenie pilotného projektu podporia potvrdenie výhod našich poradenských služieb.

späť
work

Poskytovanie služieb

Princípy poskytovania našich poradenských služieb sú zamerané na odovzdanú hodnotu pre nášho zákazníka. Predurčený cieľ, míľniky a prehodnocované výsledky sú hnacou silou k úspechu. Uskutočňovanie zmien počas poskytovania služieb je zárukou výsledkov najvyššej kvality.

späť
work

Výhody služieb

Vonkajší nezávislý pohľad odborníkov pomáha našim zákazníkom objavovať nové riešenia, s ktorými sa stanú úspešnejšími v ich podnikaní. Prostredníctvom rôznych úspor nákladov na tovary a samotné procesy dosiahnu konkurenčnú výhodu. Odborníci odovzdávajú svoje poznatky jednotlivým tímom zákazníka.

späť